KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCY, WYKONAWCY, USŁUGODAWCY


Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Wspólnota Mieszkaniowa. Kontakt do Administratora może być realizowany za pośrednictwem zarządcy nieruchomości wspólnej Technoconsult Administracja Nieruchomości ul. Andrzeja Struga 26, kl. B, 90-513 Łódź lub poprzez e-mail : info@technoconsult.pl

Drogi Zleceniobiorco, Wykonawco, Usługodawco

Zleceniodawca/Zamawiający/Usługobiorca, którym jest Technoconsult Administracja Nieruchomości ul. Andrzeja Struga 26, kl. B, 90-513 Łódź zapewnia skuteczną ochronę Twoich danych osobowych, tak dane osobowe były bezpieczne i nie dostały się w niepowołane ręce. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy jest Technoconsult Administracja Nieruchomości ul. Andrzeja Struga 26, kl. B, 90-513 Łódź.

W sprawach osób, których dane dotyczą można się kontaktować w siedzibie Spółki lub na adres poczty elektronicznej: biuro@wspolnoty.kluczbork.pl

Administrator przetwarza dane osobowe Zleceniobiorcy/Wykonawcy/Usługodawcy wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach: